Menu

 

Klinisch psycholoog oncologie

 
 
Plaats in de organisatie
 • Je rapporteert aan het diensthoofd van de dienst Patiëntenbegeleiding.
 
Taakomschrijving
 • Je werkt autonoom binnen het eigen domein (oncologie)  in nauwe samenwerking met artsen en de rest van het multidisciplinaire team.
 • Je werkt binnen het team patiëntenbegeleiding en volgt patiënten binnen het palliatief supportteam en de afdelingen oncologie.
 • Je begeleidt deze patiënten en hun families. Vanuit het PST heb je ook een adviesfunctie naar het behandelend team toe.
 • Je brengt op regelmatige, gestructureerde en toegankelijke wijze verslag uit aan het team.
 • Je werkt binnen een netwerk van zowel interne als externe zorgverstrekkers en dit in het kader van de continuïteit van de zorgverstrekking.
 • Je levert een bijdrage aan de optimalisering van de teamwerking.
 • Je analyseert de vragen die aan jou gericht zijn en je werkt mee aan de opmaak van een individueel behandelplan voor de patiënt gebaseerd op het bio-psychosociale model.
 • Je beslist welke psychologische methodes en technieken uitgewerkt, aangewend en toegepast worden.

 

Profiel
 • Je hebt een diploma van master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie.
 • Affiniteit met de doelgroep oncologische patiënten is een meerwaarde.

 

Specifieke competenties
 • Je neemt uit eigen beweging de eigen taken en verantwoordelijkheden op.
 • Bij problemen bied je een creatieve oplossing vanuit jouw multidisciplinaire visie.
 • Je kan je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken.
 • Je legt gemakkelijk contact en je bent je bewust van de invloed die je hebt op anderen.
 • Je volgt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op en kan deze toepassen in jouw werksituatie.

 

Wat bieden wij
 • Een vervangingscontract van 40%.
 • Je wordt tewerkgesteld in een middelgroot ziekenhuis in volle ontwikkeling, waar gestreefd wordt naar een optimale balans tussen werk en gezinsleven.
 • Je wordt correct verloond volgens de functie en je ervaring.
 • Wij bieden jou een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen en pensioensparen aan, met verplichte deelname.
 • Er is een nauwe samenwerking voor kinderopvang met het kinderdagverblijf De Hartjes (op Campus Mariëndal) en vakantiewerking voor (klein)kinderen van medewerkers en artsen tijdens de  schoolvakanties.
 • Je vindt hier ons volledige aanbod.